Radius Advocaten Antwerpen

Het advocatenkantoor

kennis en dynamisme

Radius is een dynamisch advocatenkantoor. De combinatie van kennis en vele jaren ervaring met jong enthousiasme levert dergelijk resultaat. Hedendaagse communicatiemiddelen en een moderne infrastructuur dragen hiertoe bij.

persoonlijk en cliëntgericht

Radius vindt een persoonlijke en op maat van de cliënt gerichte aanpak primordiaal. Onze hele organisatie is precies dáárop gericht. U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van het kantoor, door u vrij te kiezen. Bij het eerste onderhoud wordt geluisterd naar uw specifieke vragen, problemen of verhaal. U wordt gedurende de ganse behandeling van het dossier persoonlijk, specifiek en op een integere manier begeleid. We houden u voortdurend op de hoogte van uw dossier en van de procedure, in heldere en verstaanbare taal. Zo hebt u steeds de mogelijkheid tussen te komen, waar u dit nodig vindt. Dat zorgt voor een goede wisselwerking.

De cliënten die met ons reeds langer samenwerken, zijn door het hele team gekend, zodat ze niet verplicht worden telkens opnieuw hun verhaal te doen.

kwaliteit

Radius bezit door de vele jaren opbouw en ervaring een zeer brede en algemene kennis van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Radius verdiept zich uitdrukkelijk in de hierna vermelde rechtstakken. Op dat vlak zijn wij specialisten. Hierdoor kunnen wij een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. Belangrijk is dat elk lid van het team zijn individueel verworven kennis structureel met de andere leden deelt. Dat gebeurt niet alleen dagelijks en informeel, maar vooral door de wekelijkse vergaderingen: Elk teamlid brengt de anderen op de hoogte van de nieuwste evoluties in de specifieke vakgebieden.

onafhankelijkheid

De advocaten van het kantoor Radius oefenen hun beroep in volledige onafhankelijkheid uit en maken geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of partnerschappen.

Radius Advocaten

Deken De Winterstraat 26
2600 Antwerpen
T: +32 3 450 89 20
info@radiuslaw.be


Onze vakgebieden