Radius Advocaten Antwerpen

Bemiddeling

Bij Radius kan u eveneens terecht wanneer u op zoek bent naar Bemiddeling. In ons team zijn erkende bemiddelaars werkzaam.

Bemiddeling is erop gericht de partijen hun conflict ZELF te laten oplossen. Dit is mogelijk in een brede waaier van materies:  familiale zaken, bouwzaken, huurzaken, aansprakelijkheid, conflicten tussen buren, handels- en ondernemingsrecht, …

In tegenstelling tot een procedure voor de rechtbank waar een derde een beslissing van bovenaf oplegt, worden partijen door middel van de juiste communicatietechnieken  begeleid om niet enkel hun behoeften naar de ander uit te speken, doch tevens hun achterliggende belangen te verduidelijken.

Stap voor stap kunnen zij een oplossing uitwerken die rekening houdt met de behoeften en belangen van elke partij. Er is geen verliezer. Het grote voordeel van deze vorm van conflictoplossing is dat een akkoord wordt bereikt dat partijen zelf hebben gecreëerd, door beiden gedragen wordt, en daardoor ook door beiden gevolgd wordt.

De bemiddelaar is onpartijdig en blijft buiten het conflict. Hij bewaakt de communicatie en de vertrouwelijkheid. Hij lokt bij de partijen creatieve ideeën uit die leiden tot een volledig op maat gemaakte oplossing.

Nadien kan (hoeft niet) de overeenkomst bij de rechtbank worden gehomologeerd om uitvoerbare kracht te bekomen zoals een vonnis.

Radius Advocaten

Deken De Winterstraat 26
2600 Antwerpen
T: +32 3 450 89 20
info@radiuslaw.be


Onze vakgebieden