Radius Advocaten Antwerpen

Sportrecht

Sportrecht omvat vele domeinen van het recht, die elk vanuit hun specifieke sportieve invalshoek moeten onderzocht worden. Bijvoorbeeld: een gedraging, die in het gewone leven als fout wordt aangezien en tot aansprakelijkheid leidt, kan in het kader van een sportwedstrijd helemaal anders worden beoordeeld.

Radius beheerst (o.a.) volgende materies :

  • Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de organisator, sportbeoefenaar, trainer, club, en hun gevolgen op verzekeringen
    het sociaal statuut van de sportbeoefenaar : invloed op sociale zekerheidsuitkeringen, arbeidsovereenkomsten en hun beëindiging
  • Sponsorcontracten
  • Tuchtrecht
  • Medisch verantwoorde sportbeoefening
Radius Advocaten

Deken De Winterstraat 26
2600 Antwerpen
T: +32 3 450 89 20
info@radiuslaw.be


Onze vakgebieden